Site icon מימוש זכויות רפואיות

אגף השיקום של משרד הרווחה

אגף השיקום

מצבי נכות ומוגבלויות נפשיות וגופניות, בין אם מולדות ובין אם פתאומיות או הדרגתיות – אינם מצבים שניתן להתכונן אליהם מראש ומהווים זעזוע לא קל ולא פשוט לחיי הסובלים מהם ולחיי משפחותיהם. יחד עם זאת כיום יש ביכולתם של בעלי מוגבלויות רבות להשתלב חזרה בחברה ובקהילה על אף שונותם ולחיות חיים עצמאיים ועשירים.

אגף השיקום הינה יחידה ממשלתית במשרד הרווחה האמונה על מסגרות השיקום של אוכלוסיית הנכים בישראל. האגף פועל מתוקף חוק שירותי הסעד שנחקק בשנת 1958, אשר קובע כי באחריות המדינה והרשויות המקומיות להקים מערך סעד ולהעניק סיוע ושיקום לנזקקים לו. האגף מספק שירותי שיקום לבעלי מוגבלויות בתחומים רבים במטרה לקדם את עצמאותם בפן הקהילתי, החברתי והמקצועי.

האוכלוסיות המטופלות באגף

ככלל מסייע האגף לציבור הנכים ובעלי המוגבלויות בישראל, בין אלו נולדו עם נכות כלשהיא או בין אם לקו בה כתוצאה מתאונת עבודה, תאונת דרכים, מחלה וכדומה, עד למועד פרישתם לגמלאות. האגף שם דגש על מתן שירותים לאוכלוסיית העיוורים, החרשים וכבדי השמיעה, בעלי הנכויות והמוגבלויות הפיזיות ובעלי קשיים תפקודיים ולקויות למידה.

ילדים ובני נוער

בפעילותו של האגף למען אוכלוסיית הילדים והנוער עד גיל 21 הוא פועל לאיתור ואבחון הנכויות והלקויות (שמיעה, ראייה ונכויות פיזיות) ולקידום אוכלוסייה זו במסגרות שיקומיות המותאמות לצרכיהם. בין היתר מספק האגף שילוב במעונות שיקומיים ורגילים, מציאת משפחות אומנה ופנימיות, ליווי של הילדים על ידי סייעות מיומנות ומתן סעדים כספיים שונים בהתאם לצרכיהם.

אוכלוסיית הבוגרים

בשיקום אוכלוסיית הבוגרים (מגיל 21 ועד גיל 65) מסייע האגף גם כן בפעולות אבחון ואיתור ושם דגש על שילוב הנכה במעגלים חברתיים ותעסוקתיים תוך מתן הכשרות מקצועיות, שירותים ייעוץ תומכים ומכוונים, מציאת פתרונות דיור , מתן סעדים והטבות כלכליות, פעילויות שיקום המותאמות לצרכיהם המיוחדים בהתאם לסוג ואופי הנכות ומגוון פעילויות פנאי וחברה תוך קהילתיות וחוץ ביתיות.

שיקום מקצועי

כחלק מפעילותו מספק האגף שירותי שיקום מקצועיים אשר אינם מותנים בקצבאות שונות כדוגמת גמלת הביטוח הלאומי. שירות זה הניתן על ידי בעלי מקצוע בתחום הסוציאלי והתעסוקתי מסייע לאוכלוסיית הבוגרים בתהליכי השיקום עד לכדי השתלבותם בשוק העבודה בצורה רגילה שאינה מוגנת או נתמכת. לשיקום זה זכאים העומדים בקריטריונים שונים כדוגמת בעלי מוגבלויות בעלי 20% אחוזי נכות קבועים ומעלה או כאלו המתגוררים וחיים עם נכה שאינו זכאי לשיקום המקצועי והינו מתחת לגיל 65.

השירות לעיוור

בניגוד למתן שירותי השיקום לרוב הנכויות והמוגבלויות המוגבלים בגיל הפרישה, שירותי השיקום לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה הסובלים מנכות מולדת או מתפתחת ניתנים למשך כל משך חייהם. התנאים הסביבתיים, הקהילתיים והטכנולוגיים מאפשרים כיום לסובלים מנכויות אלו ליהנות מעצמאות במגוון רחב של תחומי החיים וכחלק מקידום מטרה זו מספק האגף לאוכלוסייה הדרכות וייעוצים, טיפולים חברתיים ורגשיים בדגש על אוכלוסיית הילדים, מעניק תעודת עיוור ופועל לשם קידום והכוונה מקצועית המותאמת לצרכיהם המיוחדים בשוק העבודה.

מבנה האגף ודרכי פנייה

סניפיו של אגף השיקום פרוסים על פי פריסה מחוזית (צפון וחיפה, ת"א והמרכז, ירושלים והדרום ובאר שבע והדרום) וניתן להגיע אליהם דרך ארגונים חברתיים שונים או באמצעות פנייה למחלקות השירותים החברתיים ברשויות המקומיות השונות.

האגף פועל בשיתוף פעולה אדוק מול גורמי שיקום ציבוריים, ממלכתיים והתנדבותיים כדוגמת המוסד לביטוח לאומי ומפעל הפיס, משרדים ממשלתיים כדוגמת משרד החינוך והבריאות וגופי תעסוקה שונים. בין היתר פועל האגף לקידום חקיקה וקידום המודעות הציבורית בתחום, על מנת לשלב את הסובל מנכויות בצורה הטובה ביותר בחיי הקהילה ועל מנת לשנות את עמדות הציבור כלפיו וכלפי מוגבלויותיו.

ראו גם:

שיקום חוץ ביתי לבעלי מוגבליות

לחץ כאן למעבר לאתר אגף השיקום

Exit mobile version