חוק דמי מחלה

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

לרוב זה מתחיל בהצטננות בלתי מוסברת אליה מצטרף גם חום גוף שמתחיל לעלות ואפילו כאבי שרירים – מהר מאוד אין מנוס מלהישאר במיטה ולצלצל למקום העבודה ולהודיע שהיום לא תגיע. מתי בדיוק צריך להודיע למעסיק על היעדרות בגין מחלה? מהם למעשה דמי מחלה? מי זכאי לקבלם על פי חוק ומה גובהם?

דמי מחלה

על פי חוק דמי מחלה, נועדו דמי המחלה להבטיח לעובד אשר איבד את כושר עבודתו כתוצאה ממחלה/מצב בריאותי שכר בעבור הימים בהם נעדר מעבודתו. בנוסף, מקנה החוק לעובדים זכות להיעדר מעבודתם גם לצרכי טיפול ובשל מחלת הורה, מחלת בן/בת זוג ומחלת ילד – בהתאם לקריטריונים מסוימים אשר נקבעו בו.

הזכאות לקבלת דמי האבטלה מתקבלת רק עם הצגת אישור רפואי המאשר את מצבו הבריאותי של העובד שחלה ובתנאי שזה דיווח על היעדרותו למעסיקו בפרק הזמן של שלושת ימי היעדרותו הראשונים. בנוסף, יצטרך העובד למסור בדיווח זה את פרק הזמן המשוער בו עתיד להיעדר.

כיצד מתבצע חישוב הזכאות לדמי המחלה?

על פי החוק, כל עובד זכאי ליום וחצי מחלה בתשלום בעבור כל חודש מלא בו עבד עד לצבירת 90 ימי מחלה לכל היותר. בגין יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום ואילו בגין היומיים הבאים יהיה זכאי העובד לתשלום דמי מחלה בשיעור של כ- 37.5% משכרו היומי הרגיל. החל מהיום הרביעי להיעדרותו של עובד יהיה זכאי העובד לדמי מחלה בשיעור של כ-75% משכרו היומי וכך גם בימים הבאים במהלך היעדרותו.

בחישוב שכרו של העובד על מנת לזכותו בדמי המחלה נכללים מרכיבי השכר הבאים: שכר יסוד, תוספת משפחה, תוספת יוקר, תוספת וותק, פרמיה  ותוספת מחלקתית או מקצועית.

במידה ומדובר בעובד חודשי יחושב שכרו היומי בחילוק שכר הברוטו שלו ב-30 (ימים בחודש). במידה ומודבר בעובד על פי שעות או על בסיס יומי יחושב שכרו הממוצע בשלושת חודשי עבודתו האחרונים ויחולק בימי העבודה שלו בפועל. תקופת מחלתו של עובד זה תחושב על ידי חילוק מספר הימים בהם עבד בפועל בכל חודש ב-25 והכפלת התוצאה ב-1.5. למעט מקרים בהם עובד שעות/יומי נוהג לעבוד בימי חג ובימי מנוחה בכפוף לאישור חוקי, לא ייחשבו ימים אלו בחישוב תקופת מחלתו.

מועד קבלת דמי המחלה

דמי המחלה ישולמו לעובד במועד הקבוע בו הוא מקבל את משכורתו החודשית ובתנאי שהאישור הרפואי הועבר למעסיקו בטווח של שבעה ימים טרם מועד זה. במידה ולא ישולמו דמי המחלה במועד זה תחשב התנהגות המעסיק להלנת שכר.

מחלת הורה/ילד/בן זוג

על פי החוק, זכאי אדם עובד להיעדרות בעקבות מחלת ילד/הורה/בן או בת זוג תמורת ניצול ימי המחלה אותם צבר. בשל מחלת ילד עד גיל 16 יהיה זכאי ההורה לנצל עד שמונה ימי נבצרות מעבודה לטיפול בילדו, כל עוד בן/בת הזוג לא נבצרו מעבודתם לצרכי הטיפול והמשיכו בה כרגיל. במידה ומדובר במשפחה חד הורית מזכה החוק את ההורה היחיד בכ-12 ימי היעדרות.

במידה ומדובר בהיעדרות לצורך טיפול בהורה חולה או בן/בת זוג חולה זכאי העובד לעד שישה ימי נבצרות מעבודה גם הם תוך ניצול ימי המחלה שצבר, ובתנאי כי החולה נזקק לעזרה ולטיפול בכפוף לאישור רפואי.

בנוסף, עובד יוכל לנצל עד שבעה ימי מחלה שצבר בגין לידת בת הזוג ולצורך טיפולי הריון של בת זוגו.

מקרים בהם לא חייב לשלם המעסיק דמי מחלה לעובד

במידה ועובד עבר תאונת דרכים שאינה מוגדרת כתאונת עבודה ושבגינה יש לשלם דמי ביטוח, לא תהיה חובה על המעסיק לשלם דמי מחלה לעובד. בנוסף, במקרים בהם נמצאת אישה עובדת בשמירת הריון לא יהיה חייב המעסיק לשלם לעובדת דמי מחלה בעבור היעדרותה, שכן זו זכאית לגמלה מביטוח לאומי.

חשוב לזכור, לא ניתן לפדות ימי מחלה שלא נוצלו ובמידה ועובד סיים את עבודתו מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי אותו עובד לניצול ימי המחלה שנותרו לו (למעט מקרים של פרישה לפנסיה). בנוסף, במידה ואדם עובד במקום מסוים תקופה קצרה ונופל למשכב, רשאי המעסיק להעניק לו ימי מחלה תמורת ימי מחלה עתידיים שיצבור אולם הוא אינו מחויב על פי חוק לכך.

החל משנת 2009 חל איסור על פיטורי עובד אשר נמצא בתקופת מחלה עד תום ניצול ימי המחלה אותם צבר והמגיעים לו על פי החוק. יחד עם זאת, במקרים בהם יגלה מעסיק כי עובד אשר הצהיר כי הינו חולה עובד במקום אחר בתקופת מחלתו יש בסמכותו לקזז את דמי המחלה שניתנו לעובד ממשכורתו העוקבת.

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי