Site icon מימוש זכויות רפואיות

זכויות לאחר התקף לב

מקרה שבו אדם עובר התקף לב משפיע עליו מבחינות רבות: בריאותיות, נפשיות וכלכליות. נישת הכלכלה בחיים משמעותית מאוד כשמדובר באדם שנמצא אחרי התקף לב, מכיוון שהוא נאלץ, באמצע מהלך החיים, להישאר בבית לתקופה של שבועות ספורים והוא יוצא ממעגל העבודה. למעט הנושא של עזיבת מקום העבודה, האדם נזקק לטיפולים רפואיים יקרים מאוד, לתקופת ההחלמה והשיקום, וישנם גם מקרים שבהם הוא זקוק גם לשירותי עזר שונים, שמחייבים הוצאות כספים גדולות, מה שמכביד מאוד על כלכלת המשפחה.

רובם של האנשים אשר לאחר התקפי לב לא מודעים לכלל הזכויות המגיעות להם. להלן רשימת הזכויות לאחר התקף לב אשר ניתנות מתוקף חוק הבריאות וביטוחי הבריאות.

קביעת אחוזי נכות והזכויות הניתנות בגינם

המוסד לביטוח לאומי בודק את האנשים לאחר התקפי לב בוועדה רפואית מיוחדת, אשר מונחית על ידי קריטריונים ברורים מאוד שקובעים האם הם זכאים לקבל אחוזי נכות רפואית, והאם הנכות תהיה לצמיתות או נכות זמנית. מרבית ההטבות הכספיות לאחר אירוע של התקף לב ניתנות בכפוף לקביעת אחוזי הנכות הזמנית או הנכות לצמיתות. הזכות העיקרית היא תשלום מענק חד פעמי אשר ניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי ו/או קצבת נכות כללית, המשולמת בכל חודש.

זכויות נוספות לאחר התקף לב הן השתתפות בשכר דירה, הנחה בתשלומי ארנונה, הנחה בעבור שירותי טלפון, הנחה באגרות חינוך, הנחה במס רכישה, פטור מתשלום עבור אגרת רישוי, הנחות בתשלומי נסיעה בתחבורה הציבורית, השתתפות בתכנית שיקום מקצועי וכדומה.

זכות נוספת לה זכאים אנשים לאחר התקף לב היא פטור רפואי ממס הכנסה, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים:

במקרים בהם האדם עבר אירוע של התקף לב, הוא זכאי להגיש בקשה לוועדה הרפואית של מס הכנסה, שם יוחלט וייקבע האם מגיע לו פטור זמני או פטור לצמיתות.

מימון משך המחלה

משרד הבריאות קבע שכל אדם אשר עבר התקף לב, זכאי לשהות של חמישה ימים בבית הבראה או בבית מלון, כאשר הוא משלם סכום השתתפות עצמית בשווי 180 שקלים לכל יום, ושאר הסכום ממומן על ידי סל הבריאות. בתי המלון ובתי ההבראה המדוברים, כוללים השגחה רפואית באופן צמוד, הדרכות והרצאות בנושאים של מחלות לב, התקפי לב ושמירה על אורך חיים בריא. קיימת אפשרות של שהייה ארוכה יותר, ובה השתתפות העצמית נמוכה יותר, כשכל שאר ההוצאות ממומנות על ידי ביטוחי הבריאות המשלימים וקופות החולים.

תכניות שיקום

תכניות השיקום כוללות פעילויות גופניות אשר נועדו עבור אנשים שעברו התקפי לב, תחת השגחה צמודה של רופאים, יחד עם העברת סדנאות והרצאות בנושאי בריאות לשם מניעה של התקפי לב חוזרים, ובכלל מניעת מחלות לב. על פי רוב מתקיימת הפעילות פעמיים- שלוש בשבוע במהלך חודשים ספורים. סל הבריאות מממן את הפעילות הזאת במסגרת תכניות שיקום לתקופה של ארבעה חודשים, כאשר הביטוחים המשלימים וקופות החולים מממנים אותן לתקופה של עד תשעה חודשים עם השתתפות עצמית (בשווי של 85 עד 140 שקלים בחודש).

ציוד רפואי ושירותי רפואה

אנשים לאחר התקפי לב זכאים להשתתפות חלקית או מלאה ברכישת מנוי למשדר קרדיולוגי של חברות רפואיות פרטיות ,והם זכאים לקבלת הנחות בעת רכישת מכשירים מיוחדים עבור מדידת לחץ וסוכר.

Exit mobile version