Site icon מימוש זכויות רפואיות

זכויות רפואיות לחולים במחלות עצבים

מחלות עצבים

מחלת עצבים הינו שם כולל למשפחת מחלות מן תחום עולם הנוירולוגיה, המאופיינות באופן כללי בגרימת נזק או פעילות דלקתית פוגעת בעצבי האזור הפגוע.

למעשה ניתן לומר כי על פי ההגדרות הרפואיות, כל סוג של מחלה דלקתית הגורמת נזקים למערכת העצבים, הן באופן היקפי והן באופן פרטני לעצב בודד, תיכלל כמחלת עצבים.

חומרת המחלה משתנה ממטופל למטופל בהתאם למצב המוגבלות וחריפות התסמינים. התסמינים המרכזיים להופעת חלק נרחב מן המחלות מתבטאות ברעד ונימול, חולשות מקיפות בשרירים, אך גם סימנים נוספים כבעיות לב ועיכול יכולות לנבוע מתפקוד לקוי של מערכות העצבים.

כיום מקובל לכנות בשם נוירופתיה את כלל המחלות הפוגעות במערכת העצבים באופן היקפי. עם זאת יש לציין כי מחלות העצבים כוללות מחלות נוספות כניוון שרירים, תסמונת התעלה הקרפלית ובעיות נוירולוגיות נוספות.

גורמי סיכון ומחלת עצבים כ"מחלת מקצוע" מן המוסד לביטוח לאומי

פגיעה במערכת העצבים יכולה להיגרם עקב סיבוכים שונים של מחלות אחרות, אך חשוב לדעת כי גם חשיפה ממושכת לרעלים יכולה לגרום להתפרצות המחלה בעצבים מסוימים.

כך למשל יוכל נכה לתבוע את המוסד לביטוח לאומי-להכיר את מחלת העצבים כ"מחלת מקצוע" במידה ויוכיח באופן ברור קשר סיבתי הדוק בין סביבת עבודתו המזיקה לבין התפרצותה של מחלת העצבים ממנה הוא סובל.

כך למשל לשם הוכחת "מחלת מקצוע" לקיומה של תסמונת התעלה הקרפלית, המתאפיינת בדלקת כרונית של גידי הידיים, יש להוכיח כי היא חלה באנשים העובדים מעבודות מונוטוניות בפרקי הידיים, החל מעבודה במחסן או מפעל וכלה בהקלדה מרובה במחשב.

בנוסף לכך, המחוקק מנה רשימה סגורה של מחלות אשר ייחשבו למחלות מקצוע. בהקשר אלינו נקבע הכלל הבא: מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים-ייקבע העניין בהתאם לפגימות במערכות אלו תוך התאמה לאחוזי הנכות אשר נקבעו להם כך למעשה מחלת עצבים תיחשב למחלת מקצוע אם היא קבועה בתקנות ברשימה.

יש לציין כי ניתן לתבוע על פגיעת מחלת עצבים כמחלת מקצוע גם על דרך דוקטרינת המיקרוטרואמה.

לשם כך יש להוכיח על התפתחות פתולוגית בזמן העבודה הממושכת (כמו למשל במס' פסקי דין-עבודה עם כלים רוטטים באופן ממושך) הביאו בסופו של דבר לנזק של ממש.

נזק זה צריך להיות מכומת באופן שמראה בבירור על ירידה משמעותית בכושר ההשתכרות של הנפגע. כך "שרשרת הפגיעות" מעידה על קיומה של מחלת המקצוע.

זכויות רפואיות לחולי מחלות עצבים מביטוח לאומי

נפגע הסובל ממחלת עצבים כלשהיא, מתקשה בתפקוד יום יומי, זקוק לעזרת הזולת, ובעל מגבלות משמעותיות בחייו.

במידה והמוסד לביטוח לאומי יכיר במחלת העצבים כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע, יוכל הנכה לקבל דמי פגיעה וקצבאות קבועות עקב ירידת כושר ההשתכרות שנגרמה לו.

הקצבאות יכולות לכלול גם גמלת נכות המחייבת בדיקה של ועדה רפואית המורכבת ממומחים נוירולוגים הבוחנים את הממצאים לשם קביעת דרגת הנכות, וכן אף קצבת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד במידה והחולה תלוי באופן ממשי או זקוק להשגחה.

כמו כן זכאי החולה, בהתאם לפרמטרים שנקבעו בחוק לשורה ארוכה של הטבות ממוסדות ממשלתיים כמס הכנסה, משרד השיכון, משרד התחבורה ועוד וכן בשורה של הקלות והטבות בתשלומי שונים כארנונה, חשמל, וטלפון.

סיכום ומסקנות

מחלות עצבים הינו שם כוללני לפגיעות נוירולוגיות היכולות לפגוע באופן משמעותי באורח חייו של החולה ובכושר השתכרותו, בהתאם לחומרת המחלה והפגיעה בתפקוד. לחולה ניתנת אפשרות לקבל קצבאות גמלות והטבות שונות מן הביטוח הלאומי וממוסדות שונים.

Exit mobile version