פינוי באמבולנס

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

אתר האינטרנט של מגן דוד אדום מפרט את תעריפי הנסיעה באמבולנס, כאשר הנתונים הרלוונטיים הם המרחק (הלוך וחזור) שתיארך הנסיעה והשעה בה מוזמן האמבולנס (משעה שבע בערב עד שעה שבע בבוקר התעריף הינו גבוה יותר). לשם הדוגמא, נסיעה של כארבעים וחמישה קילומטרים באמבולנס, בשעות הלילה, עולה כשמונה מאות ועשרים שקלים. לעומת זאת, בכל הנוגע לנסיעה של נפגעי תאונות דרכים ישנו מחיר אחיד המגיע לכשש מאות ושלושים וחמישה שקלים.

הנה כי כן, נראה כי התשלום על פינוי באמבולנס הינו יקר, כאשר גם ההמתנה של הרכב למעלה מחצי שעה גוררת תוספת תשלום, עובדות שמהוות נטל כלכלי על כל האנשים הנזקקים לפינוי חירום.

מימון עלויות האמבולנס

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994, כל תושב במדינת ישראל זכאי להיות מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי, אשר מאפשר לו להינות מהשירותים המעוגנים בסל הבריאות, כאשר קופות החולים ומשרד הבריאות הם אלו שאמונים על אספקת רוב השירותים, כאמור. כחלק מהשירות שמוענק במסגרת הביטוח הממלכתי, כל תושב ישראלי שמפונה לבית החולים באמבולנס, יהיה זכאי לקבל החזר מלא של תעריף הפינוי במידה ופינוי זה הוביל לאישפוזו בבית החולים. הנטל להשיב את סכומי הפינוי מוטל על קופת החולים בה חבר הנפגע. זאת ועוד, כאשר פלוני מפונה לבית החולים באמבולנס, אולם הפינוי אינו מוביל לאישפוזו, עדיין מוטלת על קופת החולים שלו החובה להשיב לו חמישים אחוזים מהתשלום ששולם על ידו.

על מנת להנות מהחזר מלא במקרה והפינוי הוביל לאישפוז, על המטופל להמציא לקופת החולים שובר התחייבות מיוחד, זאת לא יאוחר משלושים ימים ממועד הפינוי. במקרה והמטופל זכאי רק למימון מחצית התשלום, הוא ימסור לקופת החולים את השובר יחד עם הסכומים שאמורים להשתלם על ידו וקופת החולים תהא אחראית להעביר למגן דוד אדום את הסכום המלא.

לא למותר לציין כי קיימות קופות חולים שמעניקות לחבריהן הטבות מעבר למה שנדרש מהן על פי הדין ועל כן בכל מקרה כדאי למטופל לפנות לקופה ולברר את זכויותיו.

מימון מלא של פינוי באמבולנס

כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה, כאמור בחוק, הוא יהא זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר מלא של ההוצאות שהוציא בגין הפינוי באמבולנס. בהקשר זה יש להבהיר כי בתי המשפט הרחיבו את הגדרת תאונת עבודה בחוק וקבעו, למשל, כי כאשר אדם עושה תאונה בדרכו מהעבודה או לעבודה, הרי שיראו בכך תאונת עבודה, עובדה אשר תזכה אותו, בין היתר, בהשתתפות מלאה של המל"ל בעלויות הפינוי.

במקרים של תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, תהא קופת החולים של הנפגע מחוייבת לשלם למגן דוד אדום את כל עלויות הפינוי באמבולנס, זאת במידה והפינוי הוביל לאישפוזו. כך גם בנוגע לנשים הרות שמפונות לבית החולים ויולדות את עוברן בעקבות זאת (הדרישה היא כי הלידה תתרחש כשבעים ושתיים שעות לאחר הפינוי באמבולנס, אחרת תישלל זכאותה של היולדת להחזר מלא של הוצאות הפינוי).

כאשר עסקינן בחייל המשרת בצבא ההגנה לישראל, הרי שהצבא יממן באופן מלא את עלויות פינויו לבית החולים באמבולנס, זאת אף אם הפינוי נעשה במסגרת הזמן הפנוי שלו (כאשר מדובר בחיילי מילואים, הצבא יממן את הפינוי אך ורק אם הוא נעשה במסגרת שירותם הצבאי).

המוסד לביטוח לאומי יישא באחריות לממן באופן מלא את עלויות הפינוי של מי שנפגע בפעולות איבה וטרור, בכפוף לכך שהנפגע קיבל אישור כי פגיעתו הינה פגיעת איבה, כאמור בחוק.

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי