מה יקרה אם לא תמלאו אחר הוראותיה המופרטות של הועדה הרפואית?

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי מתקיימת כאשר אדם מגיש תביעה לנכות כללית, וכאשר כושר העבודה שלו נפגע בשל מחלה או תאונה וכו'. הבקשה לנכות כללית יכולה לכלול גם נכות נפשית.

ועדה רפואית היא גוף שהוקם על פי חוק מטעם המדינה, ובאמצעות סמכות בלעדית שמוקנית לה היא רשאית לפסוק בתביעות לקצבת נכות.

אדם שמגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת נכות, יוזמן לדיון בועדה רפואית ויהיה עליו להתייצב במועד שנקבע לו. ההתייצבות בועדה הרפואית, הינה הרת גורל בכל הקשור לתביעה שהגיש התובע להכיר בנכותו, ולפסוק לו קצבת נכות והטבות נוספות מכוחה. גם אדם שנבצר ממנו להגיע לועדה בגלל מחלה או נכות, צריך להתאמץ ולהתייצב במועד שזומן.

עם זאת, קיימים מקרים מיוחדים בהם חברי הועדה יגיעו בכוחות עצמם למקום בו נמצא התובע , ויקיימו שם את הישיבה. מדובר במקרים בהם התובע אינו מסוגל בשום אופן להתייצב בעצמו בפני הועדה מסיבות רפואיות, והוא מודיע על כך לביטוח הלאומי.

סנקציות בגין אי התייצבות לועדה רפואית

הזימון לועדה הרפואית מחייב את התובע להתייצב. הדיון בועדה הרפואית הינו לב ליבה של הליך התביעה שהגיש התובע לביטוח הלאומי.

תובע שזומן לועדה רפואית אולם אינו יכול להגיע במועד שנקבע לו לדיון, עליו להודיע בכתב למזכיר הועדה, כדי שיקבע לו מועד אחר. מאחר והביטוח הלאומי מזמין למועד שנקבע לדיון בועדה, רופאים שהם מומחים למחלה ולליקוי המיוחד של התובע, ומאחר והזמנה זו כרוכה בהוצאות, תובע שלא הגיע במועד הדיון לועדה ולא הודיע בזמן על אי הגעתו, תופס תור של אדם אחר ובנוסף, גורם להפסדים כספיים לביטוח הלאומי.

בדרך כלל אדם שלא הגיע לדיון של הועדה הרפואית יקבל מועד נוסף להגעה. אם אינו יכול להגיע גם למועד הנוסף שנקבע לו ויבקש לדחותו, יענה רק אם נבצר ממנו להופיע במקרים הללו למשל:

  • בשל אשפוז בבית חולים שלו או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
  • מותו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
  • כאשר מועד הזימון לועדה הוא באחד מימי השבעה,
  • כאשר מועד הזימון הוא בעת קריאה למילואים,
  • אם מדובר בתושב שטחים שנמצא תחת סגר,
  • תובע שלא שהה בארץ כאשר התקבל אצלו הזימון לועדה, או לחילופין מי שקיבל את הזימון פחות משבועיים מהמועד שנקבע לדיון. עם זאת, טענה של אי קבלת הזימון לא תתקבל.

תובע שלא יופיע גם במועד הנוסף שניתן לו, ולא יודיע מבעוד מועד על כך ויתן הסבר סביר, ייקנס, ויידרש לשלם למוסד לביטוח לאומי כספים בגין הוצאות תוך זמן קצוב.

לאחר שהתובע ישלם את הקנס האמור, יקבע לו מועד חדש לדיון. אולם אם לא ישלם את ההוצאות שנפסקו לו או לא התייצב שוב לבדיקה ללא סיבה, או מבלי שהודיע על כך לביטוח לאומי, ניתן יהיה להפחית או לשלול את הגימלה שמגיעה לו.

אותו תובע יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה לביטוח לאומי לאחר שינמק הייטב, ויתן הסבר סביר להתנהלותו, ולאחר שישלם את סכום ההוצאות, וימלא אחר הוראות הועדה.

קביעת דרגת נכות ללא נוכחות התובע

קביעת דרגת נכות לתובע ללא נוכחותו ועל סמך מסמכים רפואיים בלבד אינה אפשרית מלבד מקרים אחדים. בין היתר מדובר במקרה בו התובע נותן את הסכמתו ואישורו לכך מראש, כאשר הרופא המוסמך קבע שאחוז הנכות של התובע לא יפחת מאחוז מסויים, או לאחר שמומחה רפואי או יועץ בדקו את התובע, והגישו את התוצאות לרופא המוסמך מטעם הוועדה.

אי מילוי הוראותיה של ועדה רפואית

הועדה הרפואית עשויה לדרוש מהתובע נתונים נוספים, מסמכים רפואיים נוספים, חוות דעת רפואית נוספת, בדיקות רפואיות נוספות שחסרות לה כדי לקבוע את מצבו הרפואי, וכן התייצבות נוספת לועדה שמורכבת ממומחים שונים. הועדה לא תוכל לקבוע את אחוזי הנכות של התובע עד אשר הנתונים המבוקשים לא יושלמו.

התובע חייב למלא אחר בקשותיה של הועדה הרפואית שכן רק אז תוכל לדון בתביעתו. אדם שלא ממלא אחר הוראות הועדה הרפואית ייחשב כמי שלא התייצב בפניה, כלומר, הוא יקבל הזדמנות נוספת למלא את דרישות הועדה, ואם לא עמד בהן, יוטל עליו קנס, ותביעתו תידחה. תובע שלא יבצע את הנחיותיה של הועדה הרפואית עלול לאבד את הזכות לקצבת נכות.

לסיכום: על התובע להגיע במועד שנקבע לו לדיוני הועדה הרפואית, ולמלא אחד דרישותיה כדי שיוכל לקבל התייחסות לתביעתו, ויזכה בזכויות המגיעות לו לטענתו.

 

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי