פטור רפואי ממס

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

אנשים הסובלים מלקויות שונות זכאים לקבלת פטור רפואי ממס. וועדות רפואיות היושבות בביטוח לאומי קובעות עבורם את אחוזי הנכות הרפואית המגיעה להם. המידע עובר מביטוח לאומי לרשויות המס, אך במידה ואלה קובעות דברים שאינם נראים בעיניי האנשים, ניתן להתעקש על קבלת אחוזי נכות גבוהים יותר באמצעות הוכחות כתובות ומוצדקות.

הפטור הרפואי ממס ניתן במטרה לעזור לאנשים שסובלים מנכות קשה בגין מחלה או תאונה, אשר משקיעים את כל זמנם בקבלת טיפולים רפואיים שעולים כסף רב. את הפטור הרפואי ממס מגביל מס הכנסה בסכום מסוים. לאדם המשתכר מעבודה המוגדרת על פי החוק כ-"יגיעת כפיים" מגיע פטור רפואי ממס בשווי של עד 520,000 שקלים הכנסה בשנה. לאדם בעל הכנסה ממקור אחר, כדוגמת תגמולים אותם הוא מקבל או בעבור דמי שכירות המשולמים לו מנכס שבבעלותו, מגיע פטור רפואי ממס בשווי של עד 62,000 שקלים בשנה.

במקרים בהם התביעה לקבלת פטור רפואי ממס מתקבלת במס הכנסה לאחר שהתחיל הליקוי התפקודי של האדם, הוא יוכל לקבל החזרי מס עבור אותן השנים שעברו מאז, ושעליהן הוא שילם מס הכנסה. ההחזרים ניתנים עד שש שנים רטרואקטיבית לעובד שכיר, ועד שלוש שנים רטרואקטיבית לעובד עצמאי.

הזכאים לקבלת פטור רפואי ממס

הזכאויות לקבלת הפטור הן לתקופה זמנית או לצמיתות, כאשר הכול תלוי במקרה המסוים של אותו אדם הניגש לתבוע את זכאותו לכך. לכל אדם שמשלם, ממשכורתו בעבודה, מס הכנסה, והוא חלה במחלה שנמשכת לתקופה של שישה חודשים לפחות, ישנה זכאות לפטור רפואי ממס לתקופת מחלתו.

לאדם אשר סובל ממחלות כרוניות שונות ומנוכה לו מס הכנסה עבור גמלאות או קצבאות אותן הוא מקבל, שכירויות או תמלוגים, מגיע גם כן לקבל פטור רפואי ממס. אנשים נוספים אשר זכאים לפטור רפואי ממס על פי הקבוע בחוק הם אנשים הכלולים בחוק הנכים, בחוק נכי הנאצים, בחוק רדיפות הנאצים, בחוק התמלוגים לנפגעי פעולות איבה וכמובן אנשים המקבלים קצבת נכות כללית מטעם ביטוח לאומי.

פטור רפואי ממס באופן זמני

כאשר אדם לוקה במחלה קשה כגון אירוע לב, סרטן, לאחר ניתוח קשה, אשפוזים ממושכים וכדומה, המזכה אותו בוועדה הרפואית כנכה בעל 90% נכות רפואית לפחות, יהיה זכאי לפטור רפואי ממס באופן זמני למשך 185 ימים לפחות. פטור זה ניתן לתקופה של עד 58,920 שקלים עבור תקופה של 364 ימים סך הכול. במידה והוועדה הרפואית של ביטוח לאומי קבעה אחוזי נכות רפואית זמנית לתקופה של פחות מחצי שנה, לא ניתן לקבל פטור רפואי ממס.

פטור רפואי ממס באופן קבוע

האנשים אשר זכאים לקבל פטור רפואי ממס באופן קבוע הם אלה שקיבלו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 100% ממחלה אחת או 90% משקלול כמה מחלות יחד. האחוזים הרפואיים בגין הליקויים שלהם ניתנו להם על ידי ביטוח לאומי לצמיתות. אנשים נוספים אשר זכאים לקבל פטור רפואי ממס באופן קבוע הם עיוורים שיש בידם תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה.

כיצד מקבלים פטור רפואי ממס?

לצורך קבלת פטור רפואי ממס על האדם לפנות למחלקת ועדות רפואיות של מס הכנסה, ולהגיש בקשה הכוללת אישורים ומסמכים רפואיים הקשורים בליקויים ובמחלות אותם הוא ציין בבקשה לפטור, יחד עם טופס חתום של ויתור סודיות רפואית. הוועדות הללו מתבצעות על ידי הוועדות של ביטוח לאומי. לאחר שהוגשה הבקשה, פקיד השומה מטעם מס הכנסה ישלח הפנייה לוועדה רפואית. על המבקש לשלם 448 שקלים עבור הוועדה.

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי