מהי נכות כללית?

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

בישראל של שנת 2014, מתגוררים רבבות אזרחים המתמודדים מדי יום ביומו עם נכות, גופנית או נפשית, המקשה במידה ניכרת על יכולת התנהלותם היומיומית, ומטילה עליהם עול כבד מבחינה אישית, רפואית, וכלכלית. בדומה למדינות מתקדמות ברחבי העולם, גם מדינת ישראל רואה זאת כחובתה לסייע לאזרחים אלו בהתמודדות עם נכותם, ובין היתר מבחינה כלכלית.

המוסד לביטוח לאומי, הפועל מטעם חוקי המדינה, הוא הגוף המופקד על מתן סיוע כלכלי לאזרחי המדינה המתמודדים עם נכות, גופנית או נפשית, כאשר היקף הסיוע נקבע בהתאם לנהלי המוסד, וזאת בהתאמה למצבו הרפואי והנפשי של התושב, ולחומרתה של הנכות עמה הוא מתמודד. אחד מאמצעי הסיוע המרכזיים במקרים דנן היא מה שמכונה "קצבת נכות כללית", לה זכאי כל תושב ישראלי מגיל 18 ועד יציאתו לפנסיה, וככל שמצבו הרפואי מצדיק זאת.

מהם הקריטריונים לקבלת קצבת נכות כללית?

בהתאם לנהלי המוסד לביטוח לאומי, כל תושב ישראלי אשר מבקש ליהנות מקצבת הנכות הכללית, נדרש בראש ובראשונה לפנות בבקשה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו, וזאת על גבי טופס הבקשה המתאים. במסגרת הבקשה, על התושב גם לצרף את מלוא המסמכים הרפואיים, המהווים אסמכתא לבקשתו, וכן כל מסמך רלוונטי אחר.

לאחר הגשת הבקשה, התושב יזומן להתייצב בפני ועדה רפואית מיוחדת, הפועלת אף היא מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר תפקידה לבחון את מצבו הרפואי של התושב, וכמו כן לקבוע מהי מידת הפגיעה בכושר עבודתו, אשר נובעת מהנכות ממנה הוא סובל.

נהלי הביטוח הלאומי קובעים, כי במידה והוועדה הרפואית מצאה כי עקב נכותו, כושר השתכרותו של התושב נפגע ברמה של 60% ומעלה ביחס למצבו טרם הופעת הנכות, הרי שהדבר מזכה אותו בקבלת קצבת הנכות הכללית, המועברת לחשבון הבנק שלו מדי חודש בחודשו. גם במידה וכתוצאה מנכותו, התושב אינו מועסק בכל משלח יד, או לחילופין הכנסתו מעבודה לא עולה על אחוז מסוים מהשכר הממוצע במשק, הרי שהדבר אף הוא מהווה עילה לקבלת קצבת הנכות הכללית.

יצוין בהקשר זה, כי גם במידה ומדובר בעקרת בית, אשר אינה עובדת במקום עבודה נוסף ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים, הרי שאף היא זכאית ליהנות מקצבת הנכות הכללית, וכל עוד כושרה לעסוק בעבודות הבית נפגע ברמה של 60% ומעלה כתוצאה מנכות גופנית או נפשית.

מהו סכום הקצבה המשולם בפועל?

ההחלטה בדבר גובה הקצבה הכספית המשולמת לתושב הסובל מנכות, אשר זכותו ליהנות מהקצבה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נקבעת בראש ובראשונה בהתאם לחומרת מצבו הרפואי, ולמידת הפגיעה שנגרמה בכושר השתכרותו כתוצאה מהנכות. נכון לשנת 2014, הסכום המלא של קצבת הנכות, אשר משולם למי שנקבעו לו אחוזי פגיעה בכושר עבודה של 100%, עומד על 2,342 ש"ח בחודש.

במידה ולתושב נקבעה דרגת פגיעה נמוכה יותר, הרי שתשלום הקצבה יחושב בהתאם לה, כאשר קיימות שלוש דרגות של פגיעה חלקית בכושר עבודה:

  • לסובלים מפגיעה בכושר עבודה ברמה של 74% – 1,733 ש"ח בחודש
  • לסובלים מפגיעה בכושר עבודה ברמה של 65% – 1,522 ש"ח בחודש
  •  לסובלים מפגיעה בכושר עבודה ברמה של 60% – 1,405 ש"ח בחודש

כמו כן, ובמידה ולתושב נקבעה דרגת פגיעה מלאה בכושר עבודה (100%), יחד עם אחוזי נכות רפואית של 50% ומעלה, והוא אינו שוהה במוסד טיפולי כלשהו, הרי שהוא זכאי גם ליהנות מתוספת לקצבה, המוכרת בשם "קצבה חודשית נוספת", ואשר שיעורה נקבע אף הוא בהתאם למצבו הרפואי של התושב.

רא גם:

ההבדלים בין נכות רפואית לנכות כללית

משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי