תביעת הביטוח הלאומי לאחר פגיעה

אנחנו יכולים לעזור לכם! השאירו פרטים עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

לאנשים אשר נפגעו בתאונת עבודה, בתאונת דרכים או לאלה אשר חוו כל פגיעה מסוג אחר, ישנה זכאות לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין פגיעה. תביעת הביטוח הלאומי לאחר פגיעה עשויה להוביל להכרה של התובע כנפגע עבודה ולהעניק לו מספר זכויות רפואיות וכלכליות מטעם המדינה ומוסדותיה.

הגדרות "תאונת עבודה" לפי המוסד לביטוח לאומי

  • תאונת עבודה היא אירוע שנגרם לעובד תוך כדי עבודתו או עקב עבודתו.
  • תאונת דרכים שאירעה בזמן יציאת העובד מביתו לכיוון העבודה, או בחזרה ממנה אל ביתו.
  • פגיעה בעובד בעקבות חשיפה לחומרים מזיקים במקום העבודה, כלומר חומרים כימיים או לחומרים רעילים אשר הזיקו לבריאותו, כמו למשל נזקי שמיעה, מחלת ריאות, אסתמה תעסוקתית וכן הלאה. פגיעה זו התרחשה לאורך הזמן בו האדם עסק באותו תחום.
  • תאונת דרכים במהלך יום עבודה, כאשר העובד נשלח על ידי מעסיקו לבצע עבודה שבמסגרת עיסוקו.

הגדרת "מחלת מקצוע" לפי המוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי הגדיר רשימת מחלות מצומצמת של מה שנקרא מחלות מקצוע. מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה בעקבות חשיפה לחומרים רעילים במקום העבודה, או לעבודה תחת תנאים מסוימים או במקצועות מיוחדים. אין מדובר במחלות שנגרמו כתוצאה מאירוע חד פעמי שהתרחש, אלא מעבודה ממושכת, לאורך זמן, באותם התנאים שגרמו למחלה.

הליך התביעה לפיצויים עבור פגיעה

כאשר אדם ניגש לתבוע את ביטוח לאומי לשם קבלת פיצויים עבור פגיעה מעבודה, עליו למלא טופס תביעה. את התביעה יגיש מעסיקו של התובע. כאשר יש בידיו של המעסיק הרשאה לשלם לעובדיו פיצויים עבור פגיעה (דמי פגיעה) בשם הביטוח הלאומי או במקומו, הוא ישלם אותם.

התובע יתאר בטופס התביעה את הפגיעה שאירעה ואת הנסיבות שהביאו לכך, יציין את התאריך בו הופסקה עבודתו בעקבות הפגיעה ויחתום על התביעה בטופס ועל הטפסים לוויתור סודיות, שבלעדיהם ביטוח לאומי לא מטפל בתביעות. חשוב מאוד למלא את כל הפרטים, מכיוון שכל פרט ופרט בעלי חשיבות רבה. כמו כן, על התובע לצרף אישורים ומסמכים רפואיים, וכל מסמך אחר, שנבדקו על ידי רופא מקצועי בתחום הפגיעה, ועברו את אישורו.

תביעת פיצויים לפגיעה- שני סוגים

  • עובד שכיר – המעסיק יאשר בטופס התביעה את נסיבות הפגיעה ויכתוב מה היה שכרו של העובד בכל חודש במשך שלושת החודשים לפני האחד בחודש בו הופסקה עבודתו בעקבות הפגיעה. על המעסיק לחתום על גבי הטופס במקום המיועד לכך. במידה והמעסיק קיבל רשות מיוחדת לשלם דמי תביעה לעובדים, העובד השכיר יקבל את הפיצויים בגין הפגיעה מהמעסיק עצמו ולא מביטוח לאומי. במקרה זה, לא יפחתו הפיצויים מאלה המגיעים על פי החוק.
  • עובד עצמאי – את טופס התביעה עליו להגיש בעצמו לביטוח לאומי, כאשר הוא יצהיר על התקופה בה לא עבד כלל או שעבודתו צומצמה בעקבות הפגיעה.

סכומי הפיצויים בגין פגיעה

  • הפיצויים בגין הפגיעה ישולמו בעבור 91 ימים מהיום בו היא אירעה. סכומי סכומי דמי הפגיעה ייקבעו בהתאם לשכר אותו קיבל העובד, כלומר מחשבים ממוצע של שלושה חודשים אשר קדמו לחודש בו נפגע העובד, כאשר סכומי הפיצויים לא יעלו על 75% משכרו. (הפיצויים כוללים את השבתות והחגים).
  • במידה ולאחר התקופה שחלפה מ- 91 הימים, העובד נמצא עדיין באי כושר עבודה, באישורו של רופא מוסמך, עליו להגיש בקשה בעניין הפיצויים לוועדה רפואית, אשר בידיה נתונה ההחלטה. עבור אחוזי נכות זמניים בשיעור של פחות מ- 100%, העובד יקבל 75% מהשכר הממוצע של שלושת החודשים אשר קדמו לחודש בו התרחשה הפגיעה. היה והוועדה קבעה פחות מ-100% דרגת אי כושר, העובד רשאי להגיש תביעה כדי להגדיל את הדרגה ל-100%, אך לא ליותר מ- 120 יום.
משרד עו״ד הראל יטיב

מומחים לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

072-3940742
עו"ד הראל יטיב כאן בשבילכם! לייעוץ ללא עלות, השאירו לנו את הפרטים שלכם ונסייע לכם בהקדם האפשרי